Relatietherapie, gezinstherapie, psychosociale therapie

Relatietherapie
In elke relatie komen kleine en grote problemen voor. Daar is niets mis mee, tenzij de problemen voort blijven duren en het slepende kwesties of conflicten worden waar geen einde aan lijkt te komen en die steeds op hetzelfde neerkomen. Dan kan het helpend zijn om in relatietherapie te gaan. In gesprek gaan met een ‘buitenstaander’ op neutraal terrein werkt vaak verhelderend en brengt het gesprek weer op gang. Ik werk vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT). Deze vorm van behandeling neemt de emotie als ingang om te komen tot verandering. In de sessies gaan we samen op zoek naar de interactiepatronen die steeds leiden tot conflicten of verwijdering. Vaak gaat het om behoeften en verlangens die moeilijk uit te spreken zijn naar elkaar terwijl zij zo belangrijk zijn voor een fijne relatie.

Gezinstherapie
In gezinnen kunnen ruzies hoog oplopen, de sfeer wordt gespannen en de afstand tussen ouders en kind wordt steeds groter. Ouders voelen zich machteloos, kinderen voelen zich alleen gelaten. Deze afstand overbruggen wordt dan moeilijk.
Tijdens gezinsgesprekken kijk ik met de jongere en ouders hoe de sfeer verbeterd kan worden. Waar de breuken zijn ontstaan en wat er moet gebeuren om deze breuken te herstellen.
Daarnaast bied ik ondersteuning aan gezinnen en relaties die vastlopen in het contact met naastbetrokkenen zoals ouders, schoonouders en andere familieleden.

Individuele therapie
Wanneer het niet mogelijk is om samen in therapie te gaan en je steeds opnieuw vastloopt, niet wetend hoe hier uit te komen, dan is individuele therapie een optie. Vaak heeft voorgaande te maken met problemen binnen de relatie of problemen binnen jezelf in contact met anderen. Tijdens gesprekken kijken we samen hoe het komt dat patronen vastgeroest zijn en zich herhalen. Welke factoren spelen hierin mee en wat is er nodig om weer vertrouwen in jezelf te krijgen en jezelf weer prettig te voelen. Mijn specifieke aandachtsgebieden zijn partners van mensen met verslavingsproblemen en/of psychische problemen.

Soms kunnen enkele gesprekken voldoende zijn om zelf verder te kunnen. Mocht andere hulp passender zijn dan zoek ik mee naar de juiste hulp.

Mijn praktijk biedt een aantal voordelen ten opzichte van de reguliere zorg. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. OP DIT MOMENT NEEM IK GEEN NIEUWE AANMELDINGEN AAN VOOR BEHANDELING.

Relatie- en gezinstherapie valt onder de systeemtherapie, één van de hoofdrichtingen binnen de psychotherapie.

De behandeling richt zich op de onderlinge relatie tussen mensen en hun onderlinge verbinding. De manier waarop je als mens in het leven staat wordt mede bepaald door je omgeving; de mensen met wie je samen leeft, je werk of opleiding en de persoonlijke gebeurtenissen die je meegemaakt hebt.

Tijdens de behandeling onderzoek ik met jou, met jullie, welke veranderingen er nodig zijn om je weer prettig te voelen binnen je relatie en binnen je gezin. Hierover in gesprek gaan is niet altijd makkelijk en kan confronterend zijn. Toch is dit vaak nodig om te komen tot blijvende verandering.