De therapeut

Mijn naam is Sylvia Stoverink.

Sinds januari 2016 heb ik een eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie en gespecialiseerde psychosociale therapie in Haaksbergen.

Ik heb jarenlang ervaring in de specialistische geestelijke gezondheidszorg als systeemtherapeut. In die hoedanigheid werk ik met gezinnen en partnerrelaties waarin verslaving een rol speelt. Vaak is er sprake van meerdere problemen, denk hierbij aan lichamelijke klachten, depressieve klachten, angsten, rouw en verlies, ADHD, autisme, buitenechtelijke relaties, huiselijk geweld.

Ik werk voornamelijk vanuit EFT (Emotionally Focussed Therapy) en vanuit Schematherapie. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Wanneer er veiligheid is binnen een relatie, is er meer plek voor ontwikkeling en kunnen we meer aan. Tegelijkertijd is de kwetsbaarheid binnen deze relaties zo groot dat (negatieve) emoties hoog op kunnen lopen. Binnen de EFT is de emotie de ingang om elkaar te leren begrijpen. Onder de boosheid die vaak voorop staat, zit vaak veel pijn. Pas wanneer gezegd kan worden wat er naast de boosheid nog meer speelt, kan de ander iets voor je betekenen en kan deze ander troost, geruststelling of steun geven wat helpend is om samen verder te kunnen. Voor meer informatie kijk op www.eft.nl.
Schematherapie heeft als doel ingesleten patronen, die niet helpend meer zijn, te doorbreken. Dit door de bestaande patronen en valkuilen te herkennen en deze zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen zodat de scherpe kantjes er af gaan. Voor meer informatie kijk op www.schematherapie.nl.

In gezinnen werk ik vooral vanuit de hechtingsgerichte ouder-kind therapie. Ouder-kind gesprekken gaan in het dagelijks leven vooral over gedrag van het kind dat de ouders als storend, problematisch of zorgelijk ervaren, en niet zozeer over de gedachten en gevoelens die daarachter bij het kind schuilgaan: boosheid, gekwetstheid, angsten, een negatief beeld van zichzelf en/of de ander. Tijdens gezinstherapie werken we samen aan het verbeteren van de relatie tussen ouders en kind waarin het kind gevoelens en gedachten met ouders durft te delen en ouders leren op welke manier zij met deze emoties en gedachten van hun kind om kunnen gaan. Op deze manier herstelt het wederzijds vertrouwen en is er veerkracht bij zowel ouders als kind om te kunnen omgaan met (dagelijkse) problemen. Denk hierbij aan het omgaan met de toenemende zelfstandigheid van het kind/de jongere ten aanzien van school, werk, financiën, omgang met leeftijdsgenoten.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door zorgvuldigheid, transparantie, betrokkenheid, humor en is gericht op samenwerking.

Mijn opleidingen:

 

 • Schematherapie voor koppels
 • Training tot gespreksleider Moreel Beraad
 • Schematherapie: basisopleiding en schematherapie voor paren
 • AFFT/ABFT opleiding; hechtingsgerichte ouder-kindtherapie
 • EFT voor stellen die lijden onder huiselijk geweld
 • EFT opleiding tot aanvullend getrainde registertherapeut
 • NVRG Leertherapeut
 • NVRG opleiding tot supervisor
 • NVRG opleiding tot systeemtherapeut
 • Voortgezette opleiding algemene methodiekontwikkeling: gezinsbehandeling
 • HBO maatschappelijk werk
 • HBO inrichtingswerk
 • Opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige
 • Opleiding tot algemeen verpleegkundige

Om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen voor cliënten en zorgverzekeraars sta ik geregistreerd bij onderstaande stichting:

 •  RBZC  (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is een kwaliteitskeurmerk voor gekwalificeerde therapeuten.
 •  SCAG  (Geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve Zorg) geeft zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten.
rbcz logo

Om de kwaliteit van mijn kennis op peil te houden sta ik geregistreerd bij onderstaande beroepsverenigingen:

 • EFT (Emotionally Focused Therapy)
 • NVPA (Beroepsvereniging voor Gespecialiseerde Psychosociaal Therapeuten)
 • NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie)