Supervisie en Leertherapie

Sinds 2013 ben ik supervisor voor de NVRG.
Supervisie is een leeractiviteit gericht op de professionele ontwikkeling tot systeemtherapeut.
Als supervisor ondersteun ik systeemtherapeuten in opleiding en systeemtherapeutisch werkenden in opleiding met als doel het vergroten van jouw competentie om met jezelf en met systemen te werken. Tijdens supervisie is er tijd om in een veilige omgeving samen te kijken naar dilemma’s, vastgelopen behandelingen of andere vragen die spelen in de door jouw ingebrachte casuïstiek. Vaak schuurt het op punten die eerder schuurden en die meer dan eens te maken hebben met ervaringen in het persoonlijke leven. Dit openlijk bespreken geeft meestal voldoende ruimte om verder te kunnen.

Sinds 2019 ben ik naast supervisor ook leertherapeut voor de NVRG.
Leertherapie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut. Zelf ervaren hoe moeilijk, maar ook hoe helend gesprekken over kwetsbare onderwerpen kunnen zijn, maakt het zelfbewustzijn van de systeemtherapeut in opleiding groter in het contact met cliëntsystemen. Als leertherapeut zal mijn focus gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling van jou als leeranalysant. Wat zijn de knelpunten waar je als mens tegenaan loopt in jouw eigen omgeving, in je werk met cliëntsystemen of in samenwerking met het team? Gaat het tijdens supervisie om het duidelijk krijgen van de vraag (waar en wat schuurt er?) om vervolgens te kijken hoe je hier mee om kunt gaan tijdens je werk, zo wordt tijdens leertherapie het pijnpunt geëxploreerd en gekeken hoe dit pijnpunt verzacht kan worden. Dit zal een positieve invloed hebben op jou als persoon maar ook op de therapie die jij geeft. Zo sluiten leertherapie en supervisie goed bij elkaar aan.

De laatste jaren werk ik vooral vanuit hechting en emotie (EFT/AFFT/ABFT/Schematherapie). Deze methodieken integreren de hechtingstheorie met het experiëntiële perspectief en het systemische perspectief. In het systemisch perspectief zijn bij mij het communicatieperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het structurele perspectief terug te vinden.

Supervisie kan zowel individueel als in een groep plaats vinden. Leertherapie kan zowel individueel als in een groep. Voorjaar 2023 start er een leertherapiegroep die ik samen met Karin Dijkman vorm ga geven. Supervisie en leertherapie kan gevolgd worden na afronding van de eerste 25 uur van een Theoretisch-Technische Cursus. Zie voor verdere criteria het opleidingsreglement van de NVRG. Voorafgaand aan de supervisie of de leertherapie vindt er een kennismakingsgesprek plaats, waarin we de wederzijdse verwachtingen bespreken.

Voor vragen, aarzel niet en neem contact met mij op.